เมื่อจองตั๋วโดยสารผ่านเว็บไซต์ แล้วได้รับรหัสการจอง นำรหัสการจองที่ได้ ไปชำระเงินและรับตั๋วโดยสารที่

ตัวแทนรับชำระ 7-11 หรือ Counter Service

  • ชำระเงินได้ที่ 7-11 หรือตัวแทนรับชำระที่มี Counter Service
  • ผู้โดยสารชำระค่าบริการให้ตัวแทนรับชำระ 15 บาท / 1 รายการ

กำลังประมวลผล...